Välkommen till dunkgti

Din vardag på en hostel och lite mer

MVC

Mödravårdscentral kallas idag oftast för barnmorskemottagning. Mödrahälsovård är avgiftsfri för alla patienter som är folkbokförda i Sverige. Hos en mödravårdscentral eller barnmorskemottagning kan du få hjälp med preventivmedelsrådgivning, gynekologiska hälsokontroller, ta cellprov, göra screening på livmoderhalsen för att upptäcka cancer. En mödravårdscentral kan även utföra graviditetstester och följa upp processen för modern och fostret genom att tillhandahålla kontroller som sker regelbundet.

Mödravårdscentral

På en mödravårdscentral arbetar man även förberedande inför förlossningen och samtalar regelbundet kring tankar och funderingar kring graviditeten och allt det innebär. En mödravårdscentral eller barnmorskemottagning brukar dessutom anordna föräldrautbildning och föräldraträffar med syftet att förbereda blivande föräldrar inför det kommande föräldraskapet. Barnmorskor samarbetar med gynekologer och psykologer för att kunna erbjuda den vård som behövs. Den gravida har ofta en tät kontakt med sin barnmorska. Detta är för att barnmorskan ska kunna hålla koll på att graviditeten fortskrider normalt, men även för att ge de blivande föräldrarna möjligheten att kunna ställa frågor och få svar på sina funderingar. Det första besöket man gör hos en barnmorska vid en graviditet är ofta till för att kunna skapa en kontakt och trygghet hos sin barnmorska. Alla besök som inträffar på en mödravårdscentral eller barnmorskemottagning dokumenteras i en journal.

Specialistmödravård

I särskilda fall krävs specialistmödravård på en specialist mödravårdscentral. Det kan till exempel vara graviditeter med särskilda riskfaktorer. Dessa riskfaktorer kan vara exempelvis högt blodtryck, preeklampsi, tillväxthämning, diabetes och när modern är gravid med tvillingar. Undersökningar som kan behöva göras då är exempelvis ultraljud för tillväxtkontroll samt mäta magmått och mängd fostervatten. Dessa undersökningar utförs av en obstetrik-läkare.